/  test

armas armchair เราใช้เทคโนโลยีการดัดไม้เนื้อแข็งแบบ แยก 2 ทาง ด้วยไม้ชิ้นเดียว แล้วนำไปผ่า และ ดัดให้ได้ตามรูปทรง

armas armchair เราใช้เทคโนโลยีการดัดไม้เนื้อแข็งแบบ แยก 2 ทาง ด้วยไม้ชิ้นเดียว แล้วนำไปผ่า และ ดัดให้ได้ตามรูปทรง