สายงานกระบวนการผลิต

เรานำระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) มาใช้กับสายการผลิตของเรา เพื่อลดความสูญเปล่า เพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง แนวคิดการผลิตของเราคือ  SMALL LOT – MANY ITEMS รวมกับระบบ KANBAN, JUST IN TIME  และ  7 TOOLS

ปัจจุบันการผลิตของ Q.C.  Parawood มี 9 แผนก ซึ่งแต่ละแผนกจะมีรายละเอียดงานเฉพาะด้าน แต่เราก็ผูกมันไว้ภายใต้แนวคิด HIGH FLOW PRODUCTION ด้วยระบบวางแผนการผลิตที่พัฒนาขึ้นเอง

วัตถุดิบ

วัตถุดิบไม้

วัตถุดิบหลัก

  • ไม้บีชยุโรป
  • ไม้ยางพารา

วัตถุดิบอื่นๆ

  • ไม้แอ๊ช อเมริกัน
  • ไม้โอ๊ค อเมริกัน
  • ไม้วอลนัท อเมริกัน

การเคลือบสีไม้

  • Polyurethane base (F4 star of japanese Standard)

กาว

  • Water base bond (F4 star of japanese Standard)

กระบวนการผลิต

1. แผนกเตรียมวัตถุดิบ

2. แผนกขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

3. แผนกดัดไม้ ขึ้นรูปทรง

  • วีเนียร์
  • ไม้เนื้อแข็ง

4. แผนกขัด

5. แผนกประกอบ

6. แผนกเคลือบสี และทำสี

7. แผนกหุ้มบุ

8. แผนกควบคุมคุณภาพ

9. แผนกบรรจุ