Languages

Knowledge about Wood and Wood Products

ไม้ยางพารา (Pará rubber wood หรือนิยมใช้ว่า rubberwood หรือ parawood) หรือบางครั้งเรียกอย่างย่อว่า ไม้ยาง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Hevea brasiliensis เป็นไม้ที่นิยมนำมาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้คุณภาพสูง เนื่องจากคุณสมบัติเด่นของไม้ยางที่เหมาะสมกับการนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ เช่น ความหนาแน่นของเนื้อไม้ สีสันที่สวยงาม การหดตัวน้อย และสามารถตกแต่งผิวได้ง่าย นอกจากนี้ไม้ยางพารายังได้ชื่อว่าเป็นไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม้ยางพารานั้นได้มีการนำส่วนต่างๆ ของต้นยางมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ...
ISO 9001:2000 เป็นรูปแบบของระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System - QMS) โดยการระบุสำหรับคุณภาพที่ทางหน่วยงานจำเป็นต้อง สามารถแสดงสมรรถภาพได้ว่า สามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ และ มีเป้าหมายที่เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เงื่อนไขทั้งหมดทางไอโซ (ISO) หรือในชื่อเต็มว่า องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) จัดทำขึ้นใช้ในหน่วยงาน และโรงงานในภาพรวมซึ่งไม่ขึ้นกับลักษณะของกิจการ...
โพลียูรีเทน (polyurethane) นิยมย่อว่า พียู (PU) เป็นสารพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยหน่วยชีวเคมีของการเชื่อมต่อของยูรีเทน พอลิเมอร์ของโพลียูรีเทนประกอบขึ้นจากมอนอเมอร์อย่างน้อยสองชนิด วัสดุที่ีโพลียูรีเทนเป็นส่วนประกอบขึ้นอยู่กับลักษณะของคุณสมบัติ ทั้งทางด้านความเหนียว ความแข็ง และความหนาแน่น เช่น: โฟมอ่อนความหนาแน่นต่ำ ใช้ในส่วนประกอบของเตียง โฟมแข็งความหนาแน่นต่ำ ใช้สำหรับทำฉนวนใช้ในรถยนต์ อีลาสโตเมอร์อ่อน ใช้สำหรับในพวกแผ่นยาง พลาสติกแข็ง ใช้สำหรับทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์...

OEM

โออีเอ็ม (OEM ย่อจาก original equipment manufacturer) เป็นคำย่อที่นิยมใช้ในการกล่าวถึงผลผลิตจากระบบโรงงานและระบบการตลาด การใช้งานคำว่า"โออีเอ็ม" นั้นมีการใช้ในความหมายที่กว้าง กล่าวโดยรวมคือ สถานการณ์ที่บริษัทหนึ่งใช้ส่วนประกอบที่ผลิตจากบริษัทอื่นในผลิตภัณฑ์ของตน ซึ่งนอกจากนี้คำว่าโออีเอ็มยังรวมไปถึงการขายสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทอื่นภายใต้แบรนด์ของบริษัทตนเอง
แบรนด์ (brand) เป็นรูปแบบของภาพพจน์และไอเดียที่แสดงถึงสินค้า ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสดงถึง ชื่อ โลโก้ สโลแกน และผลงานออกแบบของตัวสินค้า แบรนด์เป็นข้อมูลในเชิงมโนธรรม ที่แสดงออกในทางรูปธรรมของสัญลักษณ์ที่สื่อถึงบริษัท สินค้า และบริการ การสร้างแบรนด์จะเกิดขึ้นจากการติดตลาดเนื่องจากการโฆษณา การบอกต่อ การออกแบบที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ในปัจจุบันการสร้างแบรนด์ของสินค้ากลายมาเป็นจุดสำคัญของวัฒนธรรมและปรัชญาการออกแบบ
ไม้บีช (beech หรือ beechwood) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Fagus เป็นสกุลของไม้ผลัดใบกว่า 10 สปีชีส์ในตระกูล Fagaceae ไม้บีชสามารถพบได้ในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ ใบของไม้บีชจะมีขนาดยาวประมาณ 5-15 ซ.ม. กว้าง 4-10 ซม. เปลือกไม้สีเทาอ่อนและมีผิวที่เรียบ ผลของต้นบีชมีลักษณะเล็กคล้ายถั่ว มีขนาดประมาณ 10-14 มม. กินได้มีรสขม ผลนั้นอุดมไปด้วยสารแทนนิน ปกติแล้วต้นบีชนั้นนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ แต่ในขณะเดียวกันก็มีการปลูกมาเพื่อใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ โดยเฉพาะสปีชีส์ Fagus sylvatica...
เฟอร์นิเจอร์ (furniture) มีความหมายถึงสิ่งของที่ใช้ภายในห้องหรือบริเวณที่สามารถเคลื่อนที่ได้ สำหรับใช้งานในการวางหรือรองรับสิ่งของหรือร่างกายเช่น โต๊ะ เก้าอี้ เตียง หรือใช้สำหรับเก็บสิ่งของ เช่น ตู้ หรือ ชั้นวางของ ประวัติของเฟอร์นิเจอร์นั้น ส่วนใหญ่แล้วเริ่มต้นมาจากเฟอร์นิเจอร์ไม้ ที่มีการใช้งานที่กว้างขวางจากยุคอดีตจนถึงยุคปัจจุบัน โดยมีอิทธิพลของการออกแบบในแต่ละยุคสมัยที่แตกต่างกัน เฟอร์นิเจอร์ในยุคปัจจุบันได้มีการนำวัสดุอื่นมาใช้เช่นโลหะ สำหรับเฟอร์นิเจอร์ในลักษณะโมเดิร์น...
เก้าอี้ เป็นเฟอร์นิเจอร์ชนิดหนึ่งใช้สำหรับนั่ง มีส่วนประกอบหลักคือที่นั่งและพนักพิง เก้าอี้บางชนิดจะมีที่วางแขนด้วย เก้าอี้ทั่วไปจะมีขาสี่ขา ซึ่งขาทั้งสี่รองรับที่นั่งที่ยกสูงขึ้นมาจากพื้น ตัวเก้าอี้ปกติแล้วถูกออกแบบมาไว้ใช้นั่งสำหรับคนเพียงหนึ่งคน สำหรับที่นั่งทีใช้งานมากกว่าหนึ่งคน มักจะอยู่ในรูปแบบของ ม้านั่ง โซฟา เก้าอี้ยาว เคาช์ หรือเลิฟซีต
เอ็มดีเอฟ (MDF ย่อจาก medium-density fiberboard) หรือ ไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่นปานกลาง เป็นไม้วิศวกรรมประเภทหนึ่งสร้างขึ้นจากการบดไม้เนื้ออ่อน และมาอัดเป็นชิ้นไม้โดยประสานกันด้วยสารเคมีภายใต้อุณหภูมิและความดันสูง เอ็มดีเอฟมีลักษณะคล้ายไม้อัด แต่ลักษณะของโครงสร้างของไม้จะต่างกันโดยส่วนประกอบของเอ็มดีเอฟทำมาจากเยื่อไม้ ไม้เอ็มดีเอฟมีความหนาแน่นมากกว่าปาร์ติเกิลบอร์ดทั่วไป โดยเอ็มดีเอฟมีความหนาแน่นประมาณ 600-800 กก./ม³ ในขณะที่ปาร์ติเกิลบอร์ดไปมีความหนาแน่น 160-450 กก./ม³ ขณะที่ฮาร์ดบอร์ดจะอยู่ที่...