สายงานกระบวนการผลิต

เรานำระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) มาใช้กับสายการผลิตของเรา เพื่อลดความสูญเปล่า เพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

แนวคิดการผลิตของเราคือ  SMALL LOT - MANY ITEMS รวมกับระบบ KANBAN, JUST IN TIME  และ  7 TOOLS

ปัจจุบันการผลิตของ Q.C.  Parawood มี 9 แผนก ซึ่งแต่ละแผนกจะมีรายละเอียดงานเฉพาะด้าน แต่เราก็ผูกมันไว้ภายใต้แนวคิด HIGH FLOW PRODUCTION ด้วยระบบวางแผนการผลิตที่พัฒนาขึ้นเอง

วัตถุดิบ

วัตถุดิบไม้

วัตถุดิบหลัก:

  • ไม้บีชยุโรป

  • ไม้ยางพารา

วัตถุดิบอื่นๆ:

  • ไม้แอช อเมริกัน

  • ไม้โอ๊ค อเมริกัน

  • ไม้วอลนัท อเมริกัน

การเคลือบสีไม้

  • Polyurethane base   

     (F4 star of  Japanese Standard)

กาว

  • Water base bond

     (F4 star of  Japanese Standard)

กระบวนการผลิต

1. แผนกเตรียมวัตถุดิบ

2. แผนกขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

3. แผนกดัดไม้ ขึ้นรูปทรง

วีเนียร์

ไม้เนื้อแข็ง

4. แผนกขัด

5. แผนกประกอบ