บริษัท คิว.ซี. พาราวู้ด จากัด (Q.C. Parawood) เป็นผู้เชี่ยวชาญการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง จากประสบการณ์มากกว่า 40 ปี เราผลิตเฟอร์นิเจอร์ และเฟอร์นิเจอร์ไม้ในลักษณะ OEM เพื่อขายในประเทศ และส่งออกไปหลายประเทศ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนาหลายแห่งในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่ให้ความสาคัญในด้านคุณภาพ และมีอัตราส่วนการส่งออกไปจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นปริมาณสูง ปัจจุบันเรายังคงมุ่งมั่นผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้คุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

1/1
ไลน์การผลิต
หน้าโรงงาน
AF0012-F.jpg
Sofa & Bench

1/1
Chair & Lounge Chair
Stool & Counter Stool

1/1
Leather Sawing
Short Chair covering
การขัดชิ้นงาน
เครื่อง CNC 9 แกน
การควบคุมคุณภาพ
การขึ้นรูปชิ้นงาน
เครื่อง CNC 5 แกน
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
Congratulations
qc parawood
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
qc-logo-green 700.png
โทรศัพท์: +(66) 34 881 098-9
Fax: +(66) 34 881 097
Email:info@qcparawood.com

ติดต่อเรา

บริษัท คิว. ซี. พาราวู้ด จำกัด

3/4 หมู่ 1 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ประเทศไทย

© 2019 All rights reserved by Q.C. Parawood