Languages

โพลียูรีเทน

โพลียูรีเทน (polyurethane) นิยมย่อว่า พียู (PU) เป็นสารพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยหน่วยชีวเคมีของการเชื่อมต่อของยูรีเทน พอลิเมอร์ของโพลียูรีเทนประกอบขึ้นจากมอนอเมอร์อย่างน้อยสองชนิด วัสดุที่ีโพลียูรีเทนเป็นส่วนประกอบขึ้นอยู่กับลักษณะของคุณสมบัติ ทั้งทางด้านความเหนียว ความแข็ง และความหนาแน่น เช่น:

  • โฟมอ่อนความหนาแน่นต่ำ ใช้ในส่วนประกอบของเตียง
  • โฟมแข็งความหนาแน่นต่ำ ใช้สำหรับทำฉนวนใช้ในรถยนต์
  • อีลาสโตเมอร์อ่อน ใช้สำหรับในพวกแผ่นยาง
  • พลาสติกแข็ง ใช้สำหรับทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

โครงสร้างทางเคมีของโพลียูรีเทน สามารถเขียนได้ดังนี้

โพลียูรีเทน

ในการเคลือบสีเฟอร์นิเจอร์ไม้ สีโพลียูรีเทนนิยมถูกนำมาใช้ เนื่องจากทนต่อการขูดขีด และทนต่อสารเคมีได้ดี เนื้อฟิล์มที่เกิดขึ้นมีความแข็งและเหนียวทำให้ทนต่อการขัดสี เหมาะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง นอกจากนี้โพลียูรีเทนยังทนต่อสภาพภูมิอากาศได้ดีอีกด้วย