Languages

เจ้าหน้าที่ออกแบบ ผลิตภัณฑ์

1 ตำแหน่ง
ออกแบบสินค้าใหม่ อาทิเช่น เก้าอี้, โต๊ะ, ตู้ และ อื่นๆ / ติดตามการทำตัวอย่าง และ ตรวจสอบตัวอย่าง / เขียนแบบเพื่อการผลิต และ อื่นๆ ในสายงานออกแบบ

คุณสมบัติ
  1. ทั้งเพศชาย และ หญิง
  2. ไม่สูบบุหรี่
  3. มีนิสัยรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  4. กระตือรือร้น
  5. เป็นผู้รับผิดชอบงาน
  6. เป็นคนมีเป้าหมายในชีวิต

วันที่ประกาศ: 
2009-03-13