Languages

เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม

1 ตำแหน่ง
พัฒนาระบบสำหรับวางแผนการผลิต

คุณสมบัติ

  • ชาย / หญิง
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
  •  มีความคิดสร้างสรรค์ 
  • มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 1 
  • ปี มีความรู้ใน โดยใช้ VB , ASP , ACCESS , SQL.

สวัสดิการ

  • เบี้ยขยัน+ล่วงเวลา+โบนัส
วันที่ประกาศ: 
2008-06-01