Languages

รับสมัครงาน

คิวซีพาราวู้ด มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายงานในแผนกต่างๆ โดยท่านสามารถสมัครงานได้โดยตนเองกับทางบริษัท ทางอีเมล หรือส่งจดหมายสมัครงาน มาได้ที่ที่อยู่บริษัท

ตำแหน่งที่ต้องการ

จำนวน รายละเอียดงานโดยสรุป วันที่ประกาศ
วิศวกรวางแผนการผลิต 1 ตำแหน่ง วางแผนเตรียมวัตถุดิบ และ แผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด Sun, 2009-03-29
เจ้าหน้าที่ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ 1 ตำแหน่ง ออกแบบสินค้าใหม่ อาทิเช่น เก้าอี้, โต๊ะ, ตู้ และ อื่นๆ / ติดตามการทำตัวอย่าง และ ตรวจสอบตัวอย่าง / เขียนแบบเพื่อการผลิต และ อื่นๆ ในสายงานออกแบบ Fri, 2009-03-13
เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม 1 ตำแหน่ง พัฒนาระบบสำหรับวางแผนการผลิต Sun, 2008-06-01